Bendrovės vadovo padarytos žalos dydžio mažinimo kriterijai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas c. b. Nr. 3K-3-699/2013 suformavo tam tikrus kriterijus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį vertinant bendrovės vadovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydį. Pirmasis kriterijus yra susijęs su ilgalaike nauda bendrovei – jei tam tikri vadovo bendrovės vardu sudaryti sandoriai su tam tikru asmeniu yra nenaudingi bendrovei, tai teismas, spręsdamas dėl tokiais sandoriais padarytos žalos dydžio turėtų įvertinti ir bendrovės gautą naudą iš ilgalaikės komercinės veiklos su tuo asmeniu. Antra, jei apie tokius nenaudingus sandorius žinojo bendrovės valdyba ar akcininkas, tai sudaro pagrindą spręsti apie paties bendrovės kaip nukentėjusio asmens didelį neatsargumą, padėjusį žalai atsirasti arba jai padidėti, dėl kurio vadovo padarytos žalos atlyginimas gali būti sumažintas arba toks reikalavimas visiškai atmestas (CK 6.253 straipsnio 1, 5 dalys, 6.282 straipsnio 1 dalis).