Dokumentų rengimas

Advokatas rengia šiuos dokumentus:

i) procesinius dokumentus teismui (pareiškimus, ieškinius, apeliacinius skundus, kasacinius skundus ir pan.);

ii) sutartis (preliminariąsias, paskolos, automobilio pirkimo – pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos ir kitas sutartis);

iii) įmonės veiklos dokumentus (darbo tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas, kolektyvines sutartis, konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimus, vadovo įsakymus, instrukcijas, tvarkas, valdymo organų ir akcininkų protokolus);

iv) skundus valdžios institucijoms, pretenzijas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *