Laiduotojo atleidimas nuo atsakomybės dėl kreditoriaus veiksmų

CK 6.86 str. nustatyta, jog kai kreditorius atsisako savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą ar kito jo naudai nustatyto prievolės užtikrinimo, laiduotojas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu kreditorius būtų galėjęs patenkinti savo reikalavimą pasinaudodamas teisėmis, kurių atsisakė. Taigi CK tiesiogiai įtvirtinta tik viena sąlyga, kuriai esant laiduotojas atleidžiamas nuo atsakomybės. Visgi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-12-19 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-555/2014 išaiškino, jog jei laidavimo sutartis neįvykdyta ir atsakomybės pagal ją dydis priklausė tiek nuo laiduotojo kaltės, tiek nuo kreditoriaus veiksmų, tai, atsižvelgiant į bendradarbiavimo (CK 6.200 str. 2 d.), ekonomiškumo (CK 6.200 str. 3 d.) ir sąžiningumo (CK 6.158 str. 1 d.) principus, būtų pagrįsta proporcingai atleisti laiduotoją nuo dalies atsakomybės pagal laidavimo sutartį. Šia nutartimi kasacinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismui, jog už bankrutuojančią įmonę laidavęs asmuo turėtų būti atleistas nuo trečdalio sumos sumokėjimo pagal laidavimo sutartį, kadangi įmonės kreditorius bankas, spręsdamas įkeisto turto pardavimo klausimus, nepakankamai bendradarbiavo, nebuvo sąžiningas, nevykdė sutarties kuo ekonomiškesniu ne tik sau, bet ir laiduotojui būdu.