Netiesioginiu ieškiniu galima ginčyti skolininko kitam kreditoriui mokėtinų delspinigių dydį

CK 6.68 str. įtvirtintas vienas iš kreditoriaus gynybos būdų – netiesioginis ieškinys. Jo esmė ta, kad kreditorius, esant tam tikroms minėtame straipsnyje nurodytoms sąlygoms, skolininko vardu gali pareikšti ieškinį trečiajam asmeniu, jei tai būtina siekiant apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią normą, 2014-06-13 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-318 nurodė, jog netiesioginiu ieškiniu kreditorius gali ginčyti skolininko ir kito kreditoriaus sudaryto sandorio sąlygą dėl delspinigių dydžio, jei mano, kad delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Nagrinėjamoje byloje skolininkė buvo sudariusi paskolos sutartį, pagal kurią iš kito kreditoriaus pasiskolino tam tikrą sumą pinigų ir įsipareigojo, negrąžinusi paskolos, už kiekvieną pavėluotą dieną mokėti 0,5 % delspinigių nuo negrąžintos sumos. Kadangi skolininkė nesirūpino savo teisių gynimu ir neinicijavo proceso dėl netesybų mažinimo, o toks jos neveikimas iš esmės pažeidė jos nepilnametės dukters interesus (vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kurių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniams ir socialiniam vystymuisi, kitoms teisėms įgyvendinti), tai teismas pripažino, jog egzistuoja visos sąlygos netiesioginiam ieškiniui dėl skolininko mokėtinų delspinigių dydžio sumažinimo pareikšti.