Pranešimo apie sutarties nutraukimą neišsiuntimo padariniai

CK 6.218 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė, jog apie vienašalį sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai. Praktikoje dažniausiai ši taisyklė įgyvendinama išsiunčiant skolininkui pranešimą registruotu laišku. Kaip vertinti situaciją, jei toks pranešimas nebuvo išsiųstas: ar sutartis vis dar galioja, ar jau nebe? Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį c. b. Nr. 3K-3-691/2013 galima daryti išvadą, jog tam tikrais atvejais šis veiksmas, jei jis būtų tiesiog formalumas, nėra būtinas.  Tokia situacija galėtų susiklostyti tada, kai iš konkrečių kreditoriaus veiksmų skolininkas suvoktų, jog sutartis nutraukta, pvz., reikalaujama grąžinti ne dalį, o visą skolą. Minėtoje nutartyje greitųjų kreditų bendrovė nebuvo išsiuntusi atskiro pranešimo apie sutarties nutraukimą, tačiau ne kartą informavo skolininką, kad jis grąžintų visą kreditą, o ne tik praleistas įmokas. Tokių aplinkybių kontekste teismai konstatavo, jog kreditoriaus atlikti veiksmai leido skolininkui suvokti, kad sutartis nutraukta ir atskiras pranešimas neprivalomas.