Sklypą sodininkų bendrijoje turinčio asmens pareiga prisidėti prie inžinerinių tinklų įrengimo

Ar privalo asmuo, turintis sklypą sodininkų bendrijoje, proporcingai apmokėti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo kaštus, net jei nesutinka su sprendimu juos įrengti? Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-03-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-91/2014 išaiškino, kad jei yra priimtas sodininkų bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimas įrengti tinklus ir tas sprendimas nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, tai nesvarbu, kad asmuo su tokiu sprendimu nesutinka, jis privalo apmokėti dalį inžinerinių tinklų įrengimo išlaidų. Kasacinis teismas rėmėsi ankstesne savo praktika, nurodydamas, kad šiuo metu mėgėjų sodininkystės veikla, skirtingai, nei buvo ankščiau, skirta keletui tikslų, kurie ne visi gali būti aktualūs atskiriems asmenims, turintiems sklypus sodų bendrijos teritorijoje, įgyvendinti: vieni jų gali teikti prioritetą žemės ūkio produkcijos auginimui, kiti – apsirūpinimui gyvenamosiomis patalpomis ar aktyviam poilsiui, o besikeičiant bendrijos narių (jų dalies) reikmėms, gali susidaryti situacija, kai sodininkų bendrijos teritorijoje kyla poreikis įrengti ar kitaip įgyti naujus bendrosios dalinės nuosavybės objektus, todėl bendrijos narių susirinkimas gali spręsti ne tik dėl esamo bendro turto remonto, pagerinimo, bet ir dėl infrastruktūros (suprantant ją kaip įvairių sričių objektų, skirtų ūkio ir gyventojų reikmėms tenkinti, kompleksą (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai), plėtros, kai sukuriami nauji bendrosios nuosavybės objektai, o asmuo, manantis, kad toks sprendimas neproporcingai suvaržo jo nuosavybės teisę, be kita ko, ir tuo atveju kai asmeniui tenka pareiga kurti naują infrastruktūrą, turi teisę ginčyti tokį sprendimą įstatymų nustatyta tvarka teisme. Teismas papildomai nurodė, kad nors vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros įrengimas aktualiausias asmenims, turintiems savo sklypuose gyvenamosios paskirties statinius arba statinius, skirtus poilsiui (sodo namus), tačiau ši infrastruktūra atitinka mėgėjų sodininkystės tikslus bendrąja prasme, nes svarbus ne tik daugumos bendraturčių interesas naudotis tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu bei nuotekų šalinimo sistema, tačiau ir tai, jog aptariamų inžinerinių tinklų įrengimas užtikrina bendruosius ekologijos, aplinkosaugos reikalavimus, taigi reikšmingas ir viešajam interesui užtikrinti. Be to, infrastruktūros tinklų nutiesimas didina sodininkams asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto – žemės sklypų bei pastatų – vertę, taigi, nors asmens, nesutinkančio su  tokiu sprendimu, nuosavybės teisės yra suvaržomos, įpareigojant jį prisidėti prie naujos infrastruktūros sukūrimo, tačiau šis ribojimas yra proporcingas siekiamiems tikslams.