Veiklos sritys

– komercinė ir bendrovių teisė;

– šeimos teisė;

– darbo teisė;

– imigracijos teisė;

– administracinė teisė;

– skolų išieškojimas;

– vartotojų teisių gynimas;

– bankrotas ir restruktūrizavimas;

– nekilnojamasis turtas ir statybos;

– autorinės teisės ir intelektinė nuosavybė;

– draudimo teisė;

– baudžiamoji teisė;

– atstovavimas teismuose ir kitose ginčų sprendimo institucijose.